Polaznici će na radionici upoznati osnove upotrebe trika na filmu. 

Naučit ćemo što je to višestruka ekspozicija, kako promijeniti prednji i stražnji plan u kadru, što su to maske, kako aktera ubaciti u neki drugi prostor, kako akter može nestati, te kako u kadar dodavati vizualne efekte. Kroz praktični rad ćemo upoznati svaku pojedinu tehniku, blisko surađujući sa radionicama filmske priče i kamere. Ukratko ćemo se osvrnuti na razvoj trika na filmu, od hrabrih analognih početaka do fascinantne današnjice. 

 DSC_0097

Voditelji: Ivan Lušičić Liik i Ivan Marušić Klif

#footer_two.span4 { min-width: 100%; }