Kroz tri faze uvodimo djecu u proces i poimanje filmske montaže, od izrade analognih pomagala  kao što su Zoetrope, flipbook i thaumatrope do samog rada na računalu u jednostavnim programima za montažu. Osim prenošenja praktičnog znanja i vještina za poimanje osnovnih procesa filmske montaže, uvodimo ih i u teorijsko poimanje žanrovske razlike filmova potkrepljenim filmskim primjerima, te im objašnjavamo detalje postprodukcije koja se odnosi kako na sliku, tako i na ton filma.

giphy-1

Voditeljice: Sandra Bastašić i Hrvoslava Brkušić

 

#footer_two.span4 { min-width: 100%; }